Stowarzyszenie ekologiczne EKOjesionka

Idź do spisu treści

Menu główne:


INFORMACJA


Chcielibyśmy jako pierwsi Państwa poinformować, że nasze wnioski w zakresie ujęcia działań mających na celu poprawę stanu ekologicznego naszego jeziora i jego dopływów oraz odpływu, które składaliśmy w 2019 r. zostały uwzględnione do realizacji w opracowanym już dokumencie tj. Krajowym Programie Renaturalizacji Wód Powierzchniowych. W zadaniach przyjętych do realizacji ujęto zarówno działania dotyczące cieków dopływających i wypływających z jeziora. Jeśli chodzi o samo Jezioro Orchowe (Rudno) to uzyskało ono w rankingu 628 pkt. co spowodowało, że znalazło się na 4 miejscu w rankingu zadań do realizacji w Polsce (w ramach wód jeziornych) i otrzymało status PRIORYTETOWE oraz wybrano go jako jedno z 5 (wód jeziornych) w kraju do realizacji jako PILOTAŻOWE. Obecnie jesteśmy na etapie analizy tego dokumentu - z tego co udało się już wywnioskować w ramach realizacji na wstępie zostanie opracowany szczegółowy projekt rekultywacji jeziora - wstępnie już przyjęto konieczność usunięcia osadów oraz ich wywiezienia i utylizacji z zatoki od strony Jesiony o pozostałych częściach jeziora zdecydują zapewne wyniki badań realizowanych w ramach projektu rekultywacji. Pilotażowe zadania w ramach realizacji programu przedstawia mapa Pilotażowe aJCWP.

AKTUALNOŚCI 2019


 • po kilku spotkaniach i rozmowach z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie Zarządem Zlewni Zielona Góra udało się doprowadzić do budowy dodatkowych ogrodzeń Jaziu położonego w miejscowości Uście mającego kolosalne znaczenie dla utrzymania odpowiedniego poziomu wody w jez. Rudno (w poprzednich lachach urządzenie było notorycznie przestawiane przez osoby nieuprawnione co powodowało znaczne spadki poziomu wód jeziora) - w tym miejscu chcemy serdecznie podziękować Panu Janowi Wardeckiemu - Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Zielonej Górze za okazaną pomoc i zaangażowanie w realizację i wykonanie tego dodatkowego zabezpieczenia.
 • w miesiącu lutym kończy się I etap realizacji kanalizacji Jesionki, ponadto odbyło się spotkanie z przedstawicielami gminy oraz przygotowaliśmy analizę kolejnych działań jakie należy podjąć w zakresie poprawy czystości wód jeziora Rudno - w dalszym czasie planowane jest spotkanie z parlamentarzystami oraz władzami województa lubuskiego i wielkopolskiego przy udziale przedstawicieli gmin i powiatów na terenie, których znajduje się jezioro Rudno - w sprawę aktywnie włączył się Senator Pan Waldemar Sługocki -dokładny termin spotkania wstępnie planowany jest na m-c maj-czerwiec. 
 • przypominamy nr konta - składki i wpłaty za 2019 r. należy wpłacać  na konto BGŻ BNP PARIBAS 17160014621816239410000001
 • w dniu 7 czerwca br. o godzinie 10.00 wspólnie z Gminą Kolsko organizujemy zajęcia edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych działających na terenie Gminy Kolsko - zajęcia poprowadzą przedstawiciele Fundacji Świętego Huberta prowadzący Ośrodek Leczenia Rechabilitacji Dzikich Zwierząt w Wyszanowicach. Niewątpliwą atrakcją będzie to, że zajęcia prowadzone będą z użyciem akcesoriów tematycznych w obecności ŻYWYCH ZWIERZĄT (z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa).
 • Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Czlonków, które odbędzie się w dniu 9 czerwca (niedziela) o godz 12:00 w hangarze na plaży przy Hotelu Tanzanit w Jesionce - SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
 • UWAGA !: Przypominamy, że na jeziorze Rudno obowiązuje zakaz używania jesnostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi - dopuszcza się jedynie używanie łodzi (z wyłaczeniem skuterów i ślizgaczy) z silnikami spalinowymi o mocy nie większej niż 8 kW (ok. 10 KM) w okresie od 1 czerwca do 31 października każdego roku. W ostatnim okresie docierają do nas zgłoszenia o używaniu łodzi z silnikami spalinowymi o dużej mocy - z uwagi na małą średnią głębokość jeziora wpływa to bardzo negatywnie i powoduje to uwalnianie z osadów dennych związków azotu i fosforu co ostatecznie zwiększa ich ilość w wodzie i może znacznie powodować powstawanie zakwitów wody w okresie podwyższonych temperatur - apelujemy o zdrowy rozsądek i zaprzestanie tego typu praktyk ! -  w przypadku zaobserwowania takich sytuacji prosimy o powiadamianie Policji (w zeszłym roku po zgłoszoniu i przyjeździe Policji - osoba nieprzestrzegająca tych przepisów została ukarana wysokim mandatem).  Zasady i możliwości używania silników spalinowych reguluje Uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego (na części jeziora po stronie woj. lubuskiego) oraz Uchwała Rady Powiatu Wolsztyńskiego (na części jeziora po stronie woj. wielkopolskiego), które to akty prawa miejscowego ustalają tożsame zasady na całej powierzchni jez. Rudno
 • dziękujemy Panu Pawłowi Zapeńskiemu - Przewodniczącemu Rady Gminy Kolsko za podjęcie skutecznych działań w zakresie nielegalnego zamykania pomostów nad jeziorami - link do audycji Radia Zachód dotyczącej tego problemu
 • w dniu 1 czerwca br. w ramach organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury imprezy z okazji Dnia Dziecka przyłączyliśmy się do współorganizacji zawodów wędkarskich "Wędkowanie nad Obrzycą". W zawodach wzieło udział ponad 50 dzieci - ufundowaliśmy 3 zestawy nagród - szczegóły dostępne na stronie GOK Kolsko 
 • w dniu 7 czerwca w ramach kontynuacji Dnia Dziecka wraz z Gminą Kolsko zorganizowaliśmy zajęcia edukacyjne pn. "BHP wśród zwierząt" - w zajęciach uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych w Kolsku oraz Konotopie. Zajęcia z udziałem żywych zwierząt poprowadzili przedstawiciele Fundacji Świętego Huberta szczegóły oraz fotorelacja dostępne na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Kolsku
 • w dniu 28 czerwca spotkaliśmy się z Prezesem Wód Polskich Panem Przemysławem Daca. W spotkaniu uczestniczył również Pan Jerzy Materna - Poseł na Sejm, który aktywnie wspiera działania stowarzyszenia w zakresie poprawy stanu wód w jeziorach Rudno, Wilcze i Wuszno. Tematem rozmów było podniesienie poziomu wód w jeziorze Rudno do stanu, który obowiązywał do 2003r. - wysokość piętrzenia utrzymywano  wówczas na poziomie o 45 cm wyższym od obecnego. Wraz z Gminą Kolsko, którą reprezentował Wój Henryk Matysik, wręczyliśmy Panu Prezesowi wniosek wraz z uzasadnieniem w celeu podjęcia działań w zakresie zmiany obecnie obowiązującej decyzji w zakresie piętrzenia wód. O spotkaniu i chęci rozwiązania  problemu niskiego poziomu wód naszego jeziora Prezes Wód Polskich wspomniał m.in.w audycji radia ZACHÓD - tu można odsłuchać całą audycję (o spotkaniu w min 6:30 audycji)

AKTUALNOŚCI 2018

 • mamy nowy nr konta składki i wpłaty za 2018r. powinny być realizowane na konto  BGŻ BNP PARIBAS 17160014621816239410000001 
 • w miesiącu marcu wystąpiliśmy do Rady Powiatu Nowosolskiego oraz do Rady Powiatu Wolsztyńskiego o ograniczenie mocy silników na jez. Rudno
 • 3 maja o 15:00 zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych do udziłu w sprzątaniu brzegu od strony miejscowości Jesionka - jeśli ktoś dysponuje woderami prosimy o zabranie ich ze sobą
 • 26 maja odbyły się na plaży przy Hoteli TANZANIT  amatorskie zawody w siatkówkę plażową - jako Stowarzyszenie bylismy jednym z współorganizatorów - dziękujemy wszystkim, którzy wzieli udział w zawodach oraz przybyłym gościom - relację z zawodów znajdziecie po adresem  https://www.facebook.com/Jesionka-i-okoliceZiemia-Lubuska-1159238934095919/
 • wspólnymi siłami Członków i Sympatyków Stowarzyszenia udało nam się posprzątać cypel oraz wyciąć rośliny z basenu na plaży w Jesionce - Dziękujemy wszystkim za pośiwięcony czas i pracę - relacje równeż znajdziecie w powyższym linku na stonie Jesionka i okolice
 • 9 czerwca (sobota) o godz. 13:00 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia m.in.podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za działalność w 2017r.
 • w miesiącu wrześniu i pażdzierniku interweniowaliśmy w Wodach Polskich (właściciel urządzenia) w sprawie nielegalnej ingerencji w nastawy jazu piętrzącego na Obrzycy.
 • w dniu 10 października w sprawie zabezpieczenia jazu na rzece obrzycy w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polski w Zielonej Górze spotkaliśmy się z Dyrektorem Zarządu Zlewni Panem Janem Wardeckim, który obiecał dodatkowe zabezpieczenie jazu w postaci dodatkowego ogrodzenia urządzenia. W spotkaniu udział brali także przedstawiciele Gminy Kolsko wraz z Wójtem Panem Henrykiem Matysikiem - zabezpieczenie urządzenia planuje się fizycznie wykonać do końca I kw. 2019 r.


AKTUALNOŚCI 2017
 
 • W miesiącu styczniu Zarząd Stowarzyszenia podjął m.in. uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016r. oraz w sprawie ustania członkostwa w wyniku zalegania z opłatami z tytułu składek członkowskich za lata 2014-2016 (22 osoby) oraz rezygnacji z członkostwa (1 osoba).
 • Otrzymaliśmy postanowienie Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli o powołaniu biegłego  z zakresu ochrony środowiska w sprawie zrzutu ścieków z cystern z 24 sierpnia 2015r.
 • W miesiącu lutym złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania publicznego polegającego na próbie rekultywacji wód zatoki jeziora Rudno przy zastosowaniu efektywnych mikroorganizmów.
 • 26 lutego br. (niedziela)  Kanałem Południowym Obry (od strony wielkopolski) do jeziora wpłynęły bardzo duże ilości odpadów i zanieczyszczeń - o sprawie powiadomiliśmy policję, a także  został złożony wniosek do Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie o wszczęcie postępowania w celu ustalenia osoby lub osób odpowiedzialnych za to zanieczyszczenie.
 • W dniu 29 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzeyszenia - podjęto uchwałę o udzielnieniu absolutorium dla Zarządu oraz o uzupełnieniu Komisji Rewizyjnej.
 • W dniu 2 maja otrzymaliśmy od Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie zawiadomienie o wszczęciu śledztwa w sprawie zanieczyszczenia Kanału Południowego Obry - ostatnio wpłynęły do nas kolejne informacje, iż kanałem południowym w dniu 5 maja wpływały kolejne zanieczyszczenia - uzyskane od świadków materiały takie jak zdjęcia zostały w tym tygodniu przekazane Prokuratorom Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie. Apelujemy do mieszkańców, członków i wszystkich, którym na sercu leży czystośc wód oraz dobro przyrody o dokumentowanie takich zachowań i wzywanie policji, która na miejscu sporządza odpowiednie dowody, notatki itp.
 • W sobotę 27 maja dotarły do nas zamówione bakterie oraz odpowiednia do ich hodowli pożywka - zostało już tylko dokupić 2 duże zbiorniki do ich namnażania (2 szt. już posiadamy) oraz wszystko przygotować, wysterylizować i na przełomie czerwca i lipica rozpoczniemy proces ich namnażania - a następnie po 1-2 tyg. aplikacji do jeziora Rudno - łacznie w tym roku zamierzamy wprowadzić 4.000 litrów EM (wykonanie zostanie  także specjalne poletko pomiarowe gdzie wprowadzimy troche EM-ów - abysmy mogli pobierać próby i prowadzić analizę ich zachowania w naturalnych warunkach) - tutaj zamieszczam link do strony producenta https://www.emrojapan.com/water-treatment/ - a pod tym linkiem jest  fotka naszych EM-ów http://www.ekojesionka.fora.pl/viewimage.php?i=69
 • W dniu 5 sierpnia udało się nam zakończyć proces badania, namnażania i aplikacji efektywnych mikroorganizmów tzw. EM-ów oczywiście dalej w tym zakresie będą prowadzone badania i monitoring - krótka fotorelacja jak cały proces przebiegał dosępna jest na naszym forum pod adresem http://www.ekojesionka.fora.pl/aktualnosci,2/bakterie-em-2017,57.html
 • W dniu 4 września Gmina Kolsko ogłosiła przetarg na budowę kanalizacji w Jesionce - dzięki zaangażowaniu naszego stowarzyszenia, a przede wszystkim Radnych i Wójta Gminy Kolsko -  teraz czekamy na otwarcie ofert i liczny udział wykonawców - miejmy nadzieję, że uda się rozpocząć tą długooczekiwaną i ważną z punktu widzenia ochrony wód naszego jeziora inwestycję jeszcze w tym roku - link do przetargu http://kolsko.bip.net.pl/?a=204
 • W dniu 19 września członkowie stowarzyszenia na zaproszenie Przewodniczącego rady Gminy Kolsko Pana Marka Rybarczyka wzięli udział w uroczystej (połączonej) sesji Rady Gminy Kolsko i Rady Powiaty Nowosolskiego http://tygodnikkrag.pl/cms/kolsko/2017/09/caly-powiat-w-kolsku/
 • W związku ze statutowym upływem kadencji władz stowarzyszenia, która trwała 3 lata w dniu 7 października br. w świetlicy w Jesionie odbyło się Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia EKOjesionka - wybrano Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Roman Pilecki - Prezes, Mirosław Szczypel - Wiceprezes, Krzysztof Sobków - Członek zarządu oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Grzegorz Wośkowiak - Przewodniczący, Tomasz Rosik  - Wiceprzewodniczący.
 • UWAGA od dnia 28 grudnia mamy nowy nr konta BGŻ BNP PARIBAS 17160014621816239410000001

AKTUALNOŚCI 2016
 
 • W dniu 15 stycznia 2016 jako Stowarzyszenie złożyliśmy zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie zrzutu ścieków z cystern w okolicy miejscowości Karszynek i jeziora  Rudno wydane przez Prokuraturę Rejonową w Nowej Soli
 • W dniu 21 stycznia 2016r. (piątek) o godz 11:00 zaprosiliśmy przedstawicieli mediów na spotkanie na którym chcemy  wyrazić swój sprzeciw dotyczący umorzenia postępowań w sprawie zrzutu ścieków z cystern w okolicy miejscowości Karszynek i jeziora Rudno wydanych przez Prokuraturę Rejonową w Nowej Soli oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej GOK w Kolsku.
 • W dniu 11 lutego przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia spotkali się ze Starostą Nowosolskim oraz przedstawicielami Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze - przedmiotem spotkania było omówienia spraw związanych z poziomem wód Obrzycy oraz jeziorze Rudno i Wilcze.
 • W dniu 16 lutego przedstawicele Zarządu Stowarzyszenia spotkali się z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze - omawiano sprawy związane z zanieczysczeniem wód jeziora Rudno i jego dopływów.
 • W miesiącu marcu udało się zakupić słomę jeczmienną do wykonania tam zmniejszających rozwój sinic w jeziorze Rudno - przedmiotową instalację planujemy wykonać w maju - szczegóły zostaną przedstawione na Walnym Zebraniu Członków
 • W dniu 26 kwietnia zawarliśmu umowę na dofinansowanie prowadzenia badań oraz wykonania opasek ze słomy jęczmiennej - na przedmiotowe zadania udało pozyskać się kwote 5.000 PLN
 • 30 kwietnia o godz.: 12:15 w świetlicy w Jesionie odbyło się Walne Zebranie Członków
 • Zapraszamy do odwiedzenia na facebooku font page pościęconemu Jesionce i Ziemi Lubuskiej - na którym również znajdziecie informacje na temat działań naszego Stowarzyszenia - strona znajduje się pod adresem https://www.facebook.com/JesionkaZiemia-Lubuska-1159238934095919/timeline?ref=page_internal 
 • Na poralu Onet ukazał się artykuł dotyczący naszego Jeziora http://wiadomosci.onet.pl/lubuskie/to-nie-jezioro-a-zwykly-sciek-co-dalej-z-rudnem/0lzpt1
 • W miesiącu maju i czerwcu udało się założyć maty ze słomy jęczmiennej oraz zagospodarować kawałek plaży w Jesionce (odnowiono mały pomost, rozplantowano piasek)
 • W dniu 30 sierpnia Sąd Rejonowy w Nowej Soli przychylił się do zażalenia złozonego przez  EKOjesionkę na umorzenie postępowania dotyczącego wylewania ścieków z cystern w okolicy miejscowości Karszynek - sprawę i wszelkie czynności procesowe nieodpłatnie w imieniu Stowarzyszenia prowadził Pan Adwokat Mariusz Ratajczak - któremu Zarząd Stowarzyszenia składa  serdecznie podziękowania. Szczegóły  można przeczytać w Tygodniku Regionalna - art. dostępny jest pod adresem http://zielonagora-nowasol.regionalna.pl/ps-47908-temat-sciekow-wraca-do-prokuratury/
 • Badania wody w 2016r. - ciekawy art. zamieszczony w Tygodniku KRĄG http://tygodnikkrag.pl/index.php/2014-09-05-11-24-55/item/2748-ekopatrol-na-jeziorze-rudno
 • Wywiad z  mecenasem Mariuszem Ratajczakiem, który nieodpłatnie reprezentuje nasze stowarzyszenie przed Sądem - art. ukazał się w Tygodniku KRĄG http://tygodnikkrag.pl/index.php/2014-09-05-11-24-55/item/2772-dla-mnie-to-sprawa-nie-tylko-zawodowa
 • W dniu 19 listopada  zarybiono jezioro Rudno szczupakiem i linem - a wcześniej węgorzem - zdjęcia i filmy z zarybień dostępne są na stronie http://ryby.kolsko.pl
 • Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem w poczet członków stowarzyszenia prosimy o nadsyłanie deklaracji do 15 grudnia br.
 • Oprócz juz realizowanego projektu budowy kanalizacji dla miejscowości Jesionka (o który usilnie jako Stowarzyszenie zabiegaliśmy) trwają pracę nad opracowaniem dokumentacji dotyczącej odbudowy spalonego mostku na rzece Obrzycy na wysokości wsi Jesiona -  Obwieszczenie Wójta Gminy Kolsko co zapewne ucieszy lokalnych mieszkańców oraz turystów.
Członkowie Stowarzyszenia mogą odbierać koszulki u kol. Krzyśka w Jesionce  (tel. 502237411)
AKTUALNOŚCI 2015
 
 • W dniu 23 marc br. w Sulechowie odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia z przedstawicielami Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Inspektorat w Sulechowie, tematem spotkania był stan wody w naszych jeziorach - szczegółowe informacje na temat spotkania zostaną przedstawione na Walnym Zebraniu Członków - dodatkowe informacje zawarto na forum: http://www.ekojesionka.fora.pl/jezioro-rudno,4/
 • W dniu 26 marca Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze na nasz wniosek udostępnił nam treść operatu wodnoprawnego wraz z instrukcją gospodarowania wodą dla jazu Uście w km 26+420 rzeki Obrzycy.
 • Przypominamy, że w dniu 31 marca 2015r. upływa termin płatności składek członkowskich na rok 2015.
 • Na początku kwietnia odbyło się spotkanie Zarządu i członków stowarzyszenia z przedstawicielmi Urzędu Marszałkowskiego m.in. wicemarszałka Pana Stanisława Tomczyszna , Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze - tematem spotkania był stan i poziom wody w jeziorze  Rudzieńskim.
 • 18 kwietnia czlonkowie stowarzyszenia przeprowadzili małą akcję sprzątania plaży i zbierania śmieci przy jeziorze -  relacja dostępna na forum http://www.ekojesionka.fora.pl/miejscowosci-jesionka-tatarka-uscie-rudno,12/akcja-sprzatanie-plazy-w-jesionce,18.html 
 • 25 kwietnia członkowie stowarzyszenia przeprowadzili akcję sprzątania śmieci z cypla - zebraliśmy łacznie 6 worków śmieci.
 • 2 maja 2015 w świetlicy w Jesionie odbyło się Walne Zebranie Członków.
 • 12 czerwca skierowaliśmy 2 wnioski o udostepnienie informacji publicznej do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
 • Obecnie opracowywana jest wstępna koncepcja oczyszczania jeziora Rudzieńskiego metodą Efektywnych Mikroorganizamów (szczegóły metody: https://www.youtube.com/watch?v=Fd9peZqU1O8)
 • 18 czerwca skierowliśmy wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu o udostępnienie wyników badań wody wpływającej do jeziora w miejscowości Rudno (kanał Południowy Obry)
 • 3 sierpnia 2015 otrzymaliśmy wyniki badań jeziora Rudno z WIOŚ w Zielonej Górze - w ostatnich 3 latach badania wód jeziora wykonano jedynie w 2012r. 
 • od 24 lipca prowadzimy regularne pomiary wody jeziora Rudno oraz jego dopływów w zakresie zawartości azotanów, azotynów, fosforanów + pomiary temp. i PH  - krótka informacja na temat badań zawarta jest na forum w aktualnościach http://www.ekojesionka.fora.pl/aktualnosci,2/badania-wody-rudno-2015,34.html
 • wystąpiliśmy do Starosty Nowosolskiego o wszczęcie procedury uchylenia Decyzji wodnoprawnych na wprowadzanie do środowiska oczyszczonych ścieków z oczyszalni gminy Kolsko oraz oczyszczalni hotelu Tanzanit w Jesionce.
 • 14 sierpnia wystąpiliśmy z wnioskiem do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze o ustalenie piętrzenia wód Obrzycy w okresie jesienno-zimowym (obecnie w tym okresie woda nie jest piętrzona) - wraz z wnioskiem przekazaliśmy pozytywną opinię uprawnionego do Rybactwa w tym zakresie oraz wystąpiliśmy do Rady Gminy Kolsko o poparcie naszego działania w tym zakresie w formie uchwały intencyjnej.
 • 17 sierpnia br. Prezes Stowarzyszenia spotkał się z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska - tematem spotkania był problem zanieczyszczania wód jeziora.
 • 24 sierpnia na gąrącym uczynku ujawniliśmy zrzut wielkiej ilości nieznanej substancji (prawdopodobnie ścieków z ubojni) na pole w okolicy jeziora i kanału Obry - więcej informacji zawarto na forum http://www.ekojesionka.fora.pl/aktualnosci,2/truciciele,38.html - sprawa zajęła się Policja i Prokuratura 
 • 25 sieprnia o zagrożeniu wynikającego ze zrzutu nieznanej substancji powiadomiliśmy  Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowej Soli z uwagi na to, iż w okolicy znajdują się studnie oraz Obrzyca jest źródłem wody pitnej dla m. Zielona Góra.
 • 26 sierpnia spotkaliśmy się z lokalnymi przedstawicielami mediów - udostępniliśmy im nasze materiały (w tym zdjęcia) oraz nieoficjalnie WIOŚ w Zielonej Górze potwierdził, że w pobranych próbkach są stężone ścieki pochodzenia organicznego - oficjalne wyniki badań będą znane prawdopodobnie w piątek 27 sierpnia.
 • wszystkie artykuły prasowe oraz doniesienia mediów na temat zanieczyszczenia jeziora Rudno oraz Wilcze zamieściliśmy na naszym forum pod adresem: http://www.ekojesionka.fora.pl/aktualnosci,2/media-na-temat-zanieczyszczenia-jezior-rudno-i-wilcze,36.html
 • Nasze Stowarzyszenie zawarło porozumienie o współpracy z firmą Eco Life System w zakresie opracowania koncepcji rekultywacji jeziora Rudzieńskiego.
 • 4 września odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kolsko w sprawie zanieczyszczenia jeziora Rudno w której to nasi przedstawiciele mogli zabrać głos i przedstawili harmonogram oraz wykaz działań jakie naszym zdaniem muszą zostać podjęte w celu zahamowania eutrofizacji i poprawy stanu wód jeziora. Rady Gminy podjęła również Uchwałę popierającą nasze staranie o ustanowienie piętrzenia wody w okresie jesienno-zimowym celem uregulowania stosunków wodnych i zmniejszenia wachań poziomów wód jeziora - treść Uchwały.
 • Ze względu na duże zainteresowania do dnia 15 grudnia br.  prosimy wszystkich chętnych o dastarczanie deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia (nie trzeba tego robić osobiście można przekazać znajomym członkom Stowarzyszenia lub przesłać pocztą na nasz adres - wzór deklaracji do pobrania 
 • w dniu 28 października odbyło sie spotkanie członków stowarzyszenia z Zarządem Powiatu Nowosolskiego - omawiano sprawy związane z piętrzeniem wody, decyzjami (pozwoleniami wodnoprawnymi) wydawanymi przez Starostę Nowosolskiego oraz kontrolą ich realizacji i monitoringiem.
 • w dniu 30 października na zaproszenie Rady Powiatu Nowosolskiego wzieliśmy udział w XIII Sesji Rady Powiatu na której Prezes Stowarzyszenia Roman Pilecki przedstawił sprawy dotyczące ochrony wód i rekultywacji jeziora Rudno - porządek obrad.
 • w dniu 26 listopada przedstawiciele Stowarzyszenia spotkali się z Prokuratorem z Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli prowadzącym sprawę wylania z cystern zanieczyszczeń w okolicy miejscowości Karszynek.
 • w miesiącu grudniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli umorzyrzyli postępowania w prawie zrzutu ścieków z cystern w okolicy miejscowości Karszynek i okolicy jeziora Rudno

AKTUALNOŚCI 2014
 • W dniu 27 września 2014r. w miejscowości Uście odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia.  Do stowarzyszenia przystąpiło 35 osób obecnych na spotkaniu. 
 • W dniu 6 października 2014r. złożyliśmy formalny wniosek o rejestrację w  Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • W dniu 28 października 2014 nasze Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS pod Nr 0000529074.
 • W dniu 11 listopada odbyło sie robocze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia - na którym to omówiono n/w sprawy: 
  1. do Stowarzyszenia przyjęto na podstawie złożonych deklaracji 14 nowych członków - obecnie stowarzyszenie liczy 49 członków - dwie deklaracje nie zawierały wszystkich danych - zwrócone zostały do uzupełnienia 
  2. omówiono sprawy związane z ogólnie pojętą melioracją - stany wód jeziora (w tym Decyzję z dnia 25 września 2014r. Starosty Nowosolskiego na piętrzenie rzeki Obrzycy w km 26+420 istniejącym jazem żelbetowym w Uściu ) treść decyzji 
  3. przeprowadzono wizję lokalną na Kanale Bojadelskim - przyczyną zalewania pól i łąk nie jest stan wód w jeziorze ale niejednokrotnie nieprawidłowe działanie służb odpowiedzialnych za meliorację - co uwidacznia załączony film: https://www.youtube.com/watch?v=LxH7fS8aSEg - na którym wyraźnie widać, że w tym przypadku mamy doczynienia z zatkaniem przepustu przez bobry.
  4. omówiono sprawy organizacyjne i ustalono harmonogram dalszych działań 
 • W dniu 19 listopada Stowarzyszenie uzyskało Nr REGON oraz Nr NIP - nr konta bankowego zostanie podany w sobotę 29.11.2014r. - opłaty członkowskie za rok 2014 w kwocie 10 zł (za dwa miesiące) będzie można uiszczać na podane konto. 
 • W dniu 10 grudnia 2014 Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci treści operatu wodnoprawnego wraz z instrukcją gospodarowania wodą dla jazu Uście w km 26+420 rzeki Obrzycy na podstawie którego Starosta Nowosolski w dniu 25 września 2014r. wydał decyzję udzielającą Lubuskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie rzeki Obrzycy w km 26+420 istniejącym jazem żelbetowym w Uściu.
 • W dniu 15 grudnia 2014r. Zarząd Stowarzyszenia wystapił Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ z wnioskiem o zmianę w roku 2015 harmonogramu wywozu odpadów dla miejscowości Uście i Jesionka.
 • W dniu 15 grudnia 2015r. Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do Starostwa powiatowego w Nowej Soli z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci kopii Decyzji Starosty Nowosolskiego z dnia 15 września 2008r. (znak BŚ.XII.6223-12/08) udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych z obiektów hotelowych położonych w miejscowości Jesionka na działce Nr 685.
 • W dniu 18 grudnia Starostwo w Nowej Soli udostępniło nam treść decyzji z dnia 15 września 2008r. znak: BŚ.XII.6223-12/08 (treść decyzji zostanie omówiona na Walnym Zebraniu Członków w 2015r.)
 • W dniu 29 grudnia 2014r. otrzymaliśmy odpowiedź od Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ (treść pisma zostanie przedstawiona na Walnym Zebraniu Członków w 2015r.) 

UWAGA: nowe konto Stowarzyszenia dane do wpłat członkowskich i wpisowych podajemy poniżej:

Stowarzyszenie Ekologiczne EKOjesionka 
Uście 9D
67-415 Kolsko
BGŻ BNP PARIBAS Nr konta: 17160014621816239410000001
tytuł wpłaty: opłata członkowska/wpisowe 
  
 Zapraszamy do rejestracji na forum Stowarzyszenia pod adresem http://www.ekojesionka.fora.pl
Powyższy film pokazuje stan wód jeziora Rudzieńskiego w miesiąciu wrześniu 2014r.

Zapraszamy na nasz kanał na YOUTUBE


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego