Opłaty członkowskie - Stowarzyszenie ekologiczne EKOjesionka

Idź do spisu treści

Menu główne:

Opłaty członkowskie


WPISOWE

Nowoprzyjęci członkowie zgodnie z uchwałą podjętą podczas Walnego Zebrania Członków poza składką członkowską za dany rok obowiązani są do wniesienia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 10 zł.


SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ZA ROK 2021

Składki członkowskie za 2021 r. zgodnie z § 25 pkt 3 Statutu w kwocie 60 zł powinny być wpłacane do końca I kwartału tj. do dnia 31.03.2021 r.


Składki członkowskie oraz wpisowe należy wpłacać na poniższe konto:

Stowarzyszenie Ekologiczne EKOjesionka
Uście 9D
67-415 Kolsko

 nr konta 

BGŻ BNP PARIBAS
17160014621816239410000001
tytuł wpłaty: opłata członkowska/wpisowe 

Opłaty można wnosić również osobiście u kol. Andrzeja w Jesionce - kontakt tel. 609 520 260 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego